APPS & FEATURES
Using Google+
APPS & FEATURES

Dlaczego pozycje Oszczędzanie energii i Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii są wyszarzone?

Jest to spowodowane włączeniem trybu Wysoka wydajność w pozycji Opcje programistyczne w menu Ustawienia.

Tryb Wysoka wydajność wymaga większego zużycia energii baterii w celu zmaksymalizowania wydajności procesora. W trybie tym funkcje Oszczędzanie energii i Tryb bardzo wydajnego oszczędzania energii nie są dostępne. Jeśli chcesz korzystać z tych funkcji, wyłącz tryb Wysoka wydajność.

 
People found this helpful
Select an issue from the dropdown:
453
in
18
*Please enter your comment here ...
htc-desire-v
Thank You!
RELATED ARTICLES