Chatting in Google Talk

Jak włączyć opcje programistyczne?

Jeśli chcesz programować aplikacje na telefon, możesz włączyć opcje programistyczne w pozycji Ustawienia.
  1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje Informacje > Informacje o oprogramowaniu.
  2. Stuknij pozycję Więcej.
  3. Stuknij sześć razy pozycję Wersja kompilacji. Wyświetlony zostanie komunikat Jesteś teraz programistą.

Gdy wrócisz na ekran Ustawienia, widoczne będzie ustawienie Opcje programistyczne.

0 People found this helpful