APPS & FEATURES
Enjoying Facebook in Friend Stream
APPS & FEATURES

Jak zapisać pliki na karcie microSD zamiast w pamięci telefonu?

Niektóre aplikacje można skonfigurować w taki sposób, aby pliki były zapisywane na karcie microSD.
  1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję Pamięć.
  2. Stuknij pozycję Ustawienia pamięci.
  3. Aby ustawić zapisywanie na karcie microSD dla wszystkich aplikacji z listy, stuknij kolejno pozycje Aktualizuj wszystkie > Pamięć karty SD. Lub stuknij jedną z aplikacji, a następnie stuknij pozycję Pamięć karty SD.
 
People found this helpful
Select an issue from the dropdown:
453
in
18
*Please enter your comment here ...
htc-desire-v
Thank You!
RELATED ARTICLES