About Friend Stream

Nie możesz korzystać z gestów wieloma palcami w aplikacjach?

Jest tak dlatego, ponieważ domyślnie włączona jest funkcja Gest multimedialny. Dzięki temu gest wykonany trzema palcami jest zarezerwowany wyłącznie do udostępniania treści lub do użytku z aplikacjami HTC. Nie będzie też możliwe korzystanie z gestów wieloma palcami (gestów wykonywanych co najmniej trzema palcami) dla innych celów.
Aby w aplikacjach, takich jak gry lub instrumenty muzyczne, można było korzystać z gestów wykonywanych wieloma palcami, usuń zaznaczenie opcji Gest multimedialny w pozycji Ustawienia > Ekran i gesty.
0 People found this helpful