COMMUNICATION
Sending contact information
COMMUNICATION

Czy telefon może przełączać się automatycznie do sieci komórkowej, gdy sygnał sieci Wi‍-Fi jest słaby lub niedostępny?

Tak. Można ustawić automatyczne przełączanie telefonu do sieci komórkowej, gdy sieć Wi‍-Fi jest niedostępna lub gdy jej sygnał jest słaby.
  1. Przesuń pasek stanu dwoma palcami w dół, aby otworzyć pozycję Szybki dostęp.
  2. Jeśli połączenie Wi‍-Fi jest wyłączone, stuknij kafelek Wi‍-Fi, aby je włączyć.
  3. Stuknij ikonę .
  4. Stuknij kolejno pozycje > Zaawansowane.
  5. Zaznacz opcję Przełączaj się automatycznie na sieć komórkową.
Uwaga: W niektórych telefonach funkcja ta może być niedostępna.
 
People found this helpful
Select an issue from the dropdown:
453
in
18
*Please enter your comment here ...
htc-desire-v
Thank You!
RELATED ARTICLES