Adding People widgets

W jaki sposób mogę udostępnić połączenie internetowe telefonu innym urządzeniom?

Połączenie danych telefonu można udostępnić przez USB, Wi‍-Fi lub Bluetooth.

Przejdź do pozycji Ustawienia, stuknij kolejno pozycje Więcej > Udostępnianie sieci komórkowej, a następnie wybierz opcję udostępniania: Tethering przez USB, Hotspot Wi‍-Fi lub Tethering przez Bluetooth.

Uwaga: Wymagane jest połączenie danych, np. 3G. Skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby uzyskać informacje o opłatach za transfer danych. Korzystanie przez dłuższy czas z połączenia danych, Wi‍-Fi lub Bluetooth może spowodować szybsze rozładowanie się baterii.
0 People found this helpful