Importing or copying contacts

Czy można usunąć lub ukryć ekran blokady?

Tak. Jeśli nie chcesz, aby ekran blokady był wyświetlany, możesz go wyłączyć w pozycji Ustawienia.
  1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij kolejno pozycje Zabezpieczenia > Blokada ekranu.
  2. Stuknij opcję Brak ekranu blokady. Spowoduje to wyłączenie ekranu zabezpieczeń oraz ekranu blokady.
0 People found this helpful