Your contacts list

Czy można kontynuować korzystanie z aplikacji HTC BlinkFeed po przejściu do trybu offline?

Tak. W przypadku braku połączenia z Internetem aplikacja HTC BlinkFeed wyświetla zawartość zapisaną w pamięci podręcznej.

Przejdź do ustawień aplikacji HTC BlinkFeed i stuknij pozycję Odczyt wiadomości w trybie offline, aby ustawić, czy w pamięci podręcznej ma być zapisywany tylko tekst czy pełne artykuły do odczytu w trybie offline.

0 People found this helpful