Managing your online accounts

Dlaczego widżet zegara z prognozą pogody pojawia się czasem na ekranie HTC BlinkFeed, a czasem nie?

Widżet zegara z prognozą pogody nie jest domyślnie wyświetlany na ekranie HTC BlinkFeed. Jest to spowodowane tym, że widżet ten znajduje się domyślnie na panelu widżetów, który pełni funkcję podstawowego ekranu głównego.

Jeśli jako podstawowy ekran główny ustawiona zostanie aplikacja HTC BlinkFeed, widżet zegara z prognozą pogody będzie widoczny na ekranie HTC BlinkFeed. Szczegółowe informacje można znaleźć w części z opisem zmiany podstawowego ekranu głównego w podręczniku użytkownika lub poradnikach.

0 People found this helpful