APPS & FEATURES
Viewing photos in your social networks
APPS & FEATURES

Hvorfor skjer ingenting når jeg trykker på volumtastene på fjernkontrollen?

Når oppsettet inneholder en TV, en dekoder og et hjemmekinosystem, forutsetter TV-appen at lyden sendes gjennom hjemmekinooppsettet og ikke gjennom TV-en eller dekoderen.

Hvis du likevel bruker TV-en eller dekoderen til volumkontroll, må du omkonfigurere volumtastene for å kontrollere den riktige enheten i romoppsettet.

  1. Åpne TV-appen og klikk på .
  2. Klikk på > Oppsett av knapp.
  3. Velg volumtastene og følg instruksjonene på skjermen for å omkonfigurere volumkontrollen.
 
People found this helpful
Select an issue from the dropdown:
453
in
18
*Please enter your comment here ...
htc-desire-v
Thank You!
RELATED ARTICLES
topic_tag-gallery-view_social_network_photos