Viewing photos in your social networks

Hvorfor skjer ingenting når jeg trykker på volumtastene på fjernkontrollen?

Når oppsettet inneholder en TV, en dekoder og et hjemmekinosystem, forutsetter TV-appen at lyden sendes gjennom hjemmekinooppsettet og ikke gjennom TV-en eller dekoderen.

Hvis du likevel bruker TV-en eller dekoderen til volumkontroll, må du omkonfigurere volumtastene for å kontrollere den riktige enheten i romoppsettet.

  1. Åpne TV-appen og klikk på .
  2. Klikk på > Oppsett av knapp.
  3. Velg volumtastene og følg instruksjonene på skjermen for å omkonfigurere volumkontrollen.
0 People found this helpful