Browsing the Web

Hvorfor kan jeg ikke bruke noen Duo-effekter på fotografier tatt med telefonen?

Det er en del årsaker til at Duo-effekter kanskje ikke virker med fotografiet:
  • En eller begge linser var blokkert da du tok bildet.
  • Du brukte ikke Kamera-opptaksmodusen. Du kan ikke bruke Duo-effekter på bilder tatt i andre opptaksmoduser.
  • Bildet du prøver å bruke effektene på ble tatt med frontkameraet.
  • Scenen var ikke satt til Auto.
  • Blitsen var ikke slått av da bildet ble tatt.
  • Det var ikke nok omgivelseslys da bildet ble tatt.
  • Du har zoomet inn, eller kameraet kan ha vært for nær motivet da bildet ble tatt.
  • Duo-effekter kan ikke brukes på beskårne fotografier.
  • Duo-effekter kan ikke brukes på samme bilde mer enn én gang.

Hvis du vil ha alle detaljer, se emnet om hva du må huske når du bruker Duo Kamera i brukerhåndboken eller anvisninger.

0 People found this helpful