Setting message options

Hvorfor kan ikke mottakere se eller bli med i gruppe-MMSen jeg sendte?

Sjekk om mottakerne har aktivert gruppemeldinger på sine mobile enheter. I Meldinger-appen klikker du på > Innstillinger > Multimediemeldinger (MMS) og sørger for at Gruppemeldinger er avmerket.

Enkelte enheter eller mobiloperatører støtter kanskje ikke denne funksjonen.

0 People found this helpful