COMMUNICATION
Forwarding a message
COMMUNICATION

Skjermen slås av mens jeg bruker høyttalertelefonen. Hvordan slår jeg den på igjen?

Trykk på AV/PÅ-knappen for å slå på skjermen. Hvis du vil unngå å avslutte samtalen ved et uhell når du bruker høyttalertelefonen, går du til Innstillinger > Tilgjengelighet og sørger for at alternativet Strømknapp avslutter anrop ikke er avmerket.
 
People found this helpful
Select an issue from the dropdown:
453
in
18
*Please enter your comment here ...
htc-desire-v
Thank You!
RELATED ARTICLES