Sending a multimedia message (MMS)

Hvorfor er strømsparingsmodus og ekstrem strømsparingsmodus begge nedtonet?

Dette skjer når du slår på høy ytelsesmodus under Utvikleralternativer i Innstillinger.

Høy ytelsesmodus krever mer batteristrøm for å oppnå maksimal CPU-ytelse. I denne modusen vil verken Strømsparing eller Ekstrem strømsparingsmodus være tilgjengelig. Hvis du vil bruke disse funksjonene, må du slå av høy ytelsesmoodus.

0 People found this helpful