COMMUNICATION
Sending a multimedia message (MMS)
COMMUNICATION

Hvorfor er strømsparingsmodus og ekstrem strømsparingsmodus begge nedtonet?

Dette skjer når du slår på høy ytelsesmodus under Utvikleralternativer i Innstillinger.

Høy ytelsesmodus krever mer batteristrøm for å oppnå maksimal CPU-ytelse. I denne modusen vil verken Strømsparing eller Ekstrem strømsparingsmodus være tilgjengelig. Hvis du vil bruke disse funksjonene, må du slå av høy ytelsesmoodus.

 
People found this helpful
Select an issue from the dropdown:
453
in
18
*Please enter your comment here ...
htc-desire-v
Thank You!
RELATED ARTICLES