Call services

Kan du ikke bruke flerfingerbevegelser i appene?

Det er fordi Mediebevegelser er aktivert som standard. Dette gjør at bevegelser med tre fingre brukes eksklusivt for deling av innhold eller for bruk med HTC-apper. Du vil ikke kunne bruke flerfingerbevegelser (bevegelser som bruker tre fingre eller mer) til andre formål.
For å bruke flerfingerbevegelser i apper for spill eller musikkinstrumenter fjerner du merket for Mediebevegelser i Innstillinger > Skjerm og bevegelser.
0 People found this helpful