What can I do during a call?

Kan telefonen automatisk bytte til telefonnettverket når Wi-Fi er fraværende eller svakt?

Ja. Du kan angi at telefonen automatisk skal bytte til et mobilnettverk når det ikke finnes et tilgjengelig Wi-Fi-nettverk eller signalet er svakt.
  1. Sveip med to fingre nedover fra statuslinjen for å åpne Hurtiginnstillinger.
  2. Hvis Wi-Fi-tilkoblingen er av, klikker du på Wi-Fi-flisen for å slå den på.
  3. Trykk på .
  4. Trykk på > Avansert.
  5. Merk av for Automatisk bytt til mobilt nettverk.
Merk: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte telefoner.
0 People found this helpful