GETTING STARTED
Rearranging or removing widgets and icons on your Home screen
GETTING STARTED

Må et SIM-kort settes inn for å bruke HTC-overføring?

Nei. HTC Overfør bruker Wi-Fi til å overføre dataene dine fra den gamle telefonen til den nye telefonen. På den gamle telefonen kan du enten bruke en Wi-Fi- eller datatilkobling til å laste ned HTCs overføringsverktøy.
 
People found this helpful
Select an issue from the dropdown:
453
in
18
*Please enter your comment here ...
htc-desire-v
Thank You!
RELATED ARTICLES
topic_tag-home_screen-rearrange_remove_widgets