APPS & FEATURES
Shooting in low light
APPS & FEATURES

Waarom gebeurt er niets als ik op de afstandsbediening op de volumetoetsen druk?

Als je installatie een tv, een set top box en een home theater bevat, gaat de app TV er van uit dat het geluid via het home theater gaat, niet via de tv of de set top box.

Als je voor het volume nog steeds je tv of set top box gebruikt, moet je de volumetoetsen opnieuw instellen zodat ze het juiste apparaat in de installatie bedienen.

  1. Open de app TV en tik op .
  2. Tik op > Instellen knop.
  3. Selecteer de volumetoetsen en volg de aanwijzingen op het scherm om de volumebediening opnieuw in te stellen.
 
People found this helpful
Select an issue from the dropdown:
453
in
18
*Please enter your comment here ...
htc-desire-v
Thank You!
RELATED ARTICLES