HTC Desire V

Kan de telefoon automatisch naar het mobiele netwerk schakelen als Wi‍-Fi ontbreekt of zwak is?

Ja. Je kunt de telefoon instellen om automatisch naar een mobiel netwerk te gaan als geen Wi‍-Fi-netwerk beschikbaar is of als het signaal zwak is.
  1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
  2. Als Wi‍-Fi-verbinding is uitgeschakeld, tik je op de tegel Wi‍-Fi om deze in te schakelen.
  3. Tik op .
  4. Tik op > Geavanceerd.
  5. Selecteer Automatisch naar mobiel netwerk schakelen.
Opmerking: Deze functie is niet in alle telefoons beschikbaar.
0 People found this helpful