Beállítások és szolgáltatások
Wi-Fi
Beállítások és szolgáltatások

Wi-Fi

A Wi-Fi használatához hozzá kell férnie egy vezeték nélküli hozzáférési ponthoz, vagy „hotspothoz”.
Megjegyzés: A Wi-Fi jel elérhetősége és erőssége a tárgyaktól, pl. épületektől vagy a szobákat elválasztó falaktól függően – amelyeken a Wi-Fi jelnek át kell haladnia – csökkenhet.

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

 1. Két ujjal simítson lefelé az állapotsoron a Gyorsbeállítások megnyitásához.
 2. Érintse meg a Wi-Fi csempét a Wi-Fi-kapcsolat bekapcsolásához.
 3. Érintse meg a elemet. A talált Wi-Fi hálózatok felsorolásra kerülnek.
  Megjegyzés: Ha a kívánt vezeték nélküli hálózat nem szerepel a felsorolásban, akkor érintse meg a > Hálózat hozzáadása elemet a kézi hozzáadáshoz.
 4. Érintse meg a kívánt Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz. Ha biztonságos hálózatot választott ki, meg kell adnia a hálózati kulcsot vagy jelszót.
 5. Érintse meg a Csatlakozás gombot. A csatlakozás után az állapotsoron megjelenik a Wi-Fi ikon .

A következő alkalommal, amikor a HTC One X/One X‍+ készülék ismét csatlakozik a korábban már használt biztonságos hálózatra, már nem kell megadnia a kulcsot vagy az egyéb biztonsági információt.

Értesítések fogadásának megakadályozása nem biztonságos Wi-Fi hálózatokról

Megakadályozhatja, hogy értesítést kapjon a nem biztonságos Wi-Fi hálózatokról.

 1. Két ujjal simítson lefelé az állapotsoron a Gyorsbeállítások megnyitásához.
 2. Ha a Wi-Fi kapcsolat ki van kapcsolva, akkor a bekapcsolásához érintse meg a Wi-Fi csempét.
 3. Érintse meg a elemet. A talált Wi-Fi hálózatok felsorolásra kerülnek.
 4. Tartsa lenyomva azt a nem biztonságos Wi-Fi hálózatot, amelyről nem szeretne értesítést kapni, majd érintse meg a Hálózati értesítés blokkolása elemet.
 5. A nem biztonságos Wi-Fi hálózat blokkolásának feloldásához tartsa lenyomva a hálózat nevét, majd érintse meg a Hálózati értesítés blokkolásának feloldása elemet.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz WPS-en keresztül

Ha Wi-Fi routert használ Wi-Fi Protected Setup (WPS) alkalmazással, akkor egyszerűen csatlakoztathatja a HTC One X/One X‍+ készüléket.
 1. Két ujjal simítson lefelé az állapotsoron a Gyorsbeállítások megnyitásához.
 2. Ha a Wi-Fi kapcsolat ki van kapcsolva, akkor a bekapcsolásához érintse meg a Wi-Fi csempét.
 3. Érintse meg a elemet. A talált Wi-Fi hálózatok felsorolásra kerülnek.
 4. Érintse meg a > WPS gombot, majd nyomja meg a WPS gombot a Wi-Fi routeren.
  Megjegyzés: A Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN metódusának használatához érintse meg a > WPS Pin bejegyzés elemet.

A jelenlegi vezeték nélküli kapcsolat bontása

 1. Két ujjal simítson lefelé az állapotsoron a Gyorsbeállítások megnyitásához.
 2. Ha a Wi-Fi kapcsolat ki van kapcsolva, akkor a bekapcsolásához érintse meg a Wi-Fi csempét.
 3. Érintse meg a elemet. A talált Wi-Fi hálózatok felsorolásra kerülnek.
 4. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
  • Érintse meg azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez a HTC One X/One X‍+ jelenleg csatlakozik, majd érintse meg a Leválasztás parancsot.
  • Ha el szeretné távolítani a hálózathoz tartozó beállításokat, akkor érintse meg hosszan a hálózat nevét, majd érintse meg a Hálózat elfelejtése parancsot.

Csatlakozás másik Wi-Fi hálózathoz

 1. Két ujjal simítson lefelé az állapotsoron a Gyorsbeállítások megnyitásához.
 2. Ha a Wi-Fi kapcsolat ki van kapcsolva, akkor a bekapcsolásához érintse meg a Wi-Fi csempét.
 3. Érintse meg a elemet. A talált Wi-Fi hálózatok felsorolásra kerülnek.
  Megjegyzés: Az elérhető Wi-Fi-hálózatok kikereséséhez érintse meg a > Keresés elemet.
 4. Érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz.

Automatikus bejelentkezés egy nyilvános Wi-Fi-hálózatba (WISPr)

A HTC One X/One X‍+ készüléket beállíthatja automatikus bejelentkezésre a nyilvános Wi-Fi-hálózatba, amelyet rendszeresen használ. Ezzel időt takaríthat meg, és nem kell végighaladnia a Wi-Fiszolgáltató webes hitelesítésén minden alkalommal, amikor a Wi-Fi-hálózatra csatlakozik. Egyszerűen adja hozzá a bejelentkezési hitelesítési adatait a WISPr (Vezeték nélküli internetszolgáltatói adatbarangolás) beállításhoz.
Fontos: A Wi-Fi-hálózat hozzáférési pontjának támogatnia kell a WISPr webportált. A részletekért forduljon a Wi-Fi szolgáltatóhoz.
 1. Két ujjal simítson lefelé az állapotsoron a Gyorsbeállítások megnyitásához.
 2. Ha a Wi-Fi kapcsolat ki van kapcsolva, akkor a bekapcsolásához érintse meg a Wi-Fi csempét.
 3. Érintse meg a elemet. A talált Wi-Fi hálózatok felsorolásra kerülnek.
 4. Érintse meg a > Speciális elemet.
 5. A WISPr beállítások alatt válassza ki az Automatikus bejelentkezés lehetőséget.
 6. Érintse meg a WISPr fiók beállításai > Új fiók hozzáadása elemet.
 7. Érintse meg a képernyőn megjelenő összes elemet a szolgáltató nevének, a bejelentkezési nevének (a teljes tartománynévvel) és a jelszónak a megadásához.
 8. Érintse meg a > Mentés elemet
 9. Kapcsolja be a Wi-Fi-t, majd csatlakozzon a nyilvános Wi-Fi-hálózatra.
Tipp:
 • Ha több nyilvános Wi-Fi-hálózathoz is van hozzáférése, akkor legfeljebb öt bejelentkezési hitelesítési adatkészletet felvehet a WISPr fiókok listára.
 • A WISPr fiókok listán tartsa lenyomva a kívánt fiókot az eltávolításhoz vagy a szerkesztéshez.
 
személy találta hasznosnak
Válassza ki a problémát a legördülő listáról:
522
hu
47
*Ide írja be a megjegyzését ...
htc-one-x-plus
Köszönjük!
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
topic_tag-connections_internet-wifi