Beállítások és szolgáltatások
Wi-Fi
Beállítások és szolgáltatások

Wi-Fi

A Wi-Fi használatához hozzá kell férnie egy vezeték nélküli hozzáférési ponthoz, vagy „hotspothoz”.
Megjegyzés: A Wi-Fi jel elérhetősége és erőssége a tárgyaktól, pl. épületektől vagy a szobákat elválasztó falaktól függően – amelyeken a Wi-Fi jelnek át kell haladnia – csökkenhet.

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

 1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a gombot, majd érintse meg a Beállítások menüpontot.
 2. A Wi-Fi bekapcsoláshoz érintse meg a Wi-Fi Be/Ki kapcsolót.
 3. Érintse meg a Wi-Fi-t.

  A talált Wi-Fi hálózatok felsorolásra kerülnek.

  Megjegyzés: Ha a kívánt vezeték nélküli hálózat nincs a listában, érintse meg a > Hálózat hozzáadása elemet a kézi hozzáadáshoz.
 4. Érintse meg a kívánt Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz.
  Megjegyzés: Ha biztonságos hálózatot választott ki, meg kell adnia a hálózati kulcsot, vagy jelszót.
 5. Érintse meg a Csatlakozás gombot.

Ha a HTC Incredible S egy vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik, a Wi-Fi ikon megjelenik az állapotsorban, és jelzi a becsült jelerősséget.

Legközelebb, amikor a HTC Incredible S egy korábban már elért titkosított vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik, nem kell beírnia újra a jelszót vagy más biztonsági adatot, kivéve, ha visszaállította a HTC Incredible S készüléket a gyári alapbeállításokra.

Vezeték nélküli hálózat állapotának ellenőrzése

 1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a gombot, majd érintse meg a Beállítások menüpontot.
 2. Érintse meg a Wi-Fi-t, majd érintse meg azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez a HTC Incredible S csatlakozik.
Egy üzenet jelenik meg, amely a Wi-Fi állapotát, sebességét, jelerősségét stb. tartalmazza.
Megjegyzés: Ha el szeretné távolítani a vezeték nélküli hálózat beállításait, érintse meg az Elfelejt gombot.

Csatlakozás másik Wi-Fi hálózathoz

 1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a gombot, majd érintse meg a Beállítások menüpontot.
 2. Érintse meg a Wi-Fi-t. Megjelennek a talált Wi-Fi hálózatok.
  Megjegyzés: Az elérhető Wi-Fi hálózatok kézi kikereséséhez nyomja le a gombot, majd érintse meg az Ellenőrzés elemet.
 3. Érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz fokozott biztonsággal

Fontos: Ahhoz, hogy egy EAP-TLS hitelesítési protokollal ellátott Wi-Fi hálózathoz tudjon csatlakozni, lehetséges, hogy előbb telepíteni kell egy hálózati tanúsítványt (*.p12) a HTC Incredible S készülékre.
 1. Mentse el a tanúsítványt a memóriakártya gyökerébe.
 2. A Kezdőképernyőn nyomja meg a gombot, majd érintse meg a Beállítások > Biztonság menüpontot.
 3. Érintse meg a Telepítés az SD kártyáról gombot.
 4. Válassza ki a szükséges hálózati hitelesítést az EAP-TLS hálózathoz való csatlakozáshoz.
 5. A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz.
 
személy találta hasznosnak
Válassza ki a problémát a legördülő listáról:
389
hu
47
*Ide írja be a megjegyzését ...
htc-incredible-s
Köszönjük!
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
topic_tag-connections_internet-wifi