Beállítások és szolgáltatások
Wi-Fi
Beállítások és szolgáltatások

Wi-Fi

A Wi-Fi vezeték nélküli internet-hozzáférést biztosít legfeljebb 100 méter távolságig. A Wi-Fi a telefonon történő használatához hozzá kell férnie egy vezeték nélküli hozzáférési ponthoz, vagy „hotspothoz”.

A Wi-Fi jelek hatótávja és használhatósága az infrastruktúra jellegétől és a jelek útjában álló objektumok számától és jellegétől függ.

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

 1. A Kezdőlapon nyomja meg a MENU gombot, majd érintse meg a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok elemet.
 2. Jelölje ki a Wi-Fi jelölőmezőt a Wi-Fi bekapcsolásához. A telefon megkeresi az elérhető vezeték nélküli hálózatokat.
 3. Érintse meg a Wi-Fi beállítások elemet. Az észlelt Wi-Fi hálózatok hálózati neve és a biztonsági beállítása megjelenik a Wi-Fi hálózatok részben.
 4. Ha a vezeték nélküli hálózat, melyhez csatlakozni kíván, nincs az észlelt hálózatok listájában, görgesse lefelé a képernyőt, majd érintse meg a Wi-Fi hálózat hozzáadása lehetőséget. Adja meg a vezeték nélküli hálózat beállításait, majd a érintse meg a Mentés gombot.
 5. Érintse meg a kívánt Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz.
  • Ha egy nyílt hálózatot választott, automatikusan csatlakozik a hálózathoz.
  • Ha egy WEP-pel védett hálózatot választott, adja meg a jelszót, majd érintse meg a Kapcsolódás gombot.
  Megjegyzés: A hálózat típusától és biztonsági beállításaitól függően lehetséges, hogy további információkat is meg kell adnia, vagy ki kell választania egy biztonsági tanúsítványt.

Ha a telefon egy vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik, a Wi-Fi ikon megjelenik az állapotsorban, és jelzi a becsült jelerősséget (a világító sávok számával).

Legközelebb, amikor a telefon egy korábban már elért titkosított vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik, nem kell beírnia újra a jelszót vagy más biztonsági adatot, kivéve, ha visszaállította a telefont a gyári alapbeállításokra.

Csatlakozás egy EAP-TLS által védett Wi-Fi hálózathoz

Ahhoz, hogy egy EAP-TLS hitelesítési protokollal ellátott Wi-Fi hálózathoz tudjon csatlakozni, lehetséges, hogy előbb telepíteni kell egy hálózati tanúsítványt (*.p12) a telefonjára.
 1. Mentse el a tanúsítványt a memóriakártya gyökerébe.
 2. A Kezdőképernyőn nyomja meg a MENU gombot, majd érintse meg a Beállítások > Biztonság menüpontokat.
 3. Érintse meg a Telepítés az SD kártyáról gombot.
 4. Válassza ki a szükséges hálózati hitelesítést az EAP-TLS hálózathoz való csatlakozáshoz.
 5. Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz kövesse A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz rész lépéseit.

A pillanatnyilag aktív hálózati kapcsolat állapotának megtekintése

 1. A Kezdőlapon nyomja meg a MENU gombot, majd érintse meg a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok elemet.
 2. A Vezeték nélküli hálózati és hálózatok képernyőn érintse meg a Wi-Fi beállítások elemet, majd érintse meg azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez a telefon jelenleg is csatlakozik.
Egy üzenet jelenik meg, mely a Wi-Fi hálózat nevét, állapotát, sebességét, jelerősségét stb. tartalmazza.
Megjegyzés: Ha el szeretné távolítani a vezeték nélküli hálózat beállításait a telefonról, érintse meg az Elfelejt gombot. Újra be kell írnia a beállításokat, ha ehhez a vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik.

Csatlakozás egy másik Wi-Fi hálózathoz

 1. A Kezdőlapon nyomja meg a MENU gombot, majd érintse meg a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok elemet.
 2. Érintse meg a Wi-Fi beállítások elemet. Az észlelt Wi-Fi hálózatok megjelennek a Wi-Fi networks részben.
 3. Az elérhető Wi-Fi hálózatok kézi megkereséséhez a Wi-Fi beállítások képernyőn nyomja meg a MENU gombot, majd érintse meg a Keresés elemet.
 4. Érintsen meg egy másik Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz.
 
személy találta hasznosnak
Válassza ki a problémát a legördülő listáról:
380
hu
47
*Ide írja be a megjegyzését ...
htc-gratia
Köszönjük!
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK