Beállítások és szolgáltatások
Wi‑Fi
Beállítások és szolgáltatások

Wi-Fi

A Wi-Fi használatához hozzá kell férnie egy vezeték nélküli hozzáférési ponthoz, vagy „hotspothoz”.
Megjegyzés: A Wi-Fi jel elérhetősége és erőssége a tárgyaktól, pl. épületektől vagy a szobákat elválasztó falaktól függően – amelyeken a Wi-Fi jelnek át kell haladnia – csökkenhet.

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

 1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a elemet.
 2. A Wi-Fi bekapcsoláshoz érintse meg a Wi-Fi Be/Ki kapcsolót.
 3. Érintse meg a Wi-Fi elemet.

  A talált Wi-Fi hálózatok felsorolásra kerülnek.

  Megjegyzés: Ha a kívánt vezeték nélküli hálózat nem szerepel a felsorolásban, akkor érintse meg a > Hálózat hozzáadása elemet a kézi hozzáadáshoz.
 4. Érintse meg a kívánt Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz. Ha biztonságos hálózatot választott ki, meg kell adnia a hálózati kulcsot vagy jelszót.
 5. Érintse meg a Csatlakozás gombot. A csatlakozás után az állapotsoron megjelenik a Wi-Fi ikon .

A következő alkalommal, amikor a HTC Desire X készülék ismét csatlakozik a korábban már használt biztonságos hálózatra, már nem kell megadnia a kulcsot vagy az egyéb biztonsági információt.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz WPS-en keresztül

Ha Wi-Fi routert használ Wi-Fi Protected Setup (WPS) alkalmazással, akkor egyszerűen csatlakoztathatja a HTC Desire X készüléket.
 1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a elemet.
 2. A Wi-Fi bekapcsoláshoz érintse meg a Wi-Fi Be/Ki kapcsolót.
 3. Érintse meg a Wi-Fi elemet.
 4. Érintse meg a > WPS gombot, majd nyomja meg a WPS gombot a Wi-Fi routeren.
  Megjegyzés: A Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN metódusának használatához érintse meg a > WPS Pin bejegyzés elemet.

A jelenlegi vezeték nélküli kapcsolat bontása

 1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a elemet.
 2. Érintse meg a Wi-Fi elemet.
 3. A következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:
  • Érintse meg azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez a HTC Desire X jelenleg csatlakozik, majd érintse meg a Leválasztás parancsot.
  • Ha el szeretné távolítani a hálózathoz tartozó beállításokat, akkor érintse meg hosszan a hálózat nevét, majd érintse meg a Hálózat elfelejtése parancsot.

Csatlakozás másik Wi-Fi hálózathoz

 1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a elemet.
 2. Érintse meg a Wi-Fi elemet. Megjelennek a talált Wi-Fi hálózatok.
  Megjegyzés: Az elérhető Wi-Fi-hálózatok kikereséséhez érintse meg a > Keresés elemet.
 3. Érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz.

Automatikus bejelentkezés egy nyilvános Wi-Fi-hálózatba (WISPr)

A HTC Desire X beállíthatja automatikus bejelentkezésre a nyilvános Wi-Fi-hálózatba, amelyet rendszeresen használ. Ezzel időt takaríthat meg, és nem kell végighaladnia a Wi-Fiszolgáltató webes hitelesítésén minden alkalommal, amikor a Wi-Fi-hálózatra csatlakozik. Egyszerűen adja hozzá a bejelentkezési hitelesítési adatait a WISPr (Vezeték nélküli internetszolgáltatói adatbarangolás) beállításhoz.
Fontos: A Wi-Fi-hálózat hozzáférési pontjának támogatnia kell a WISPr webportált. A részletekért forduljon a Wi-Fi szolgáltatóhoz.
 1. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a elemet.
 2. Érintse meg a Wi-Fi elemet.
 3. Érintse meg a > Speciális elemet.
 4. A WISPr beállítások alatt válassza ki az Automatikus bejelentkezés lehetőséget.
 5. Érintse meg a WISPr fiók beállításai > Új fiók hozzáadása elemet.
 6. Érintse meg a képernyőn megjelenő összes elemet a szolgáltató nevének, a bejelentkezési nevének (a teljes tartománynévvel) és a jelszónak a megadásához.
 7. Érintse meg a > Mentés elemet.
 8. Kapcsolja be a Wi-Fi-t, majd csatlakozzon a nyilvános Wi-Fi-hálózatra.
Tipp:
 • Ha több nyilvános Wi-Fi-hálózathoz is van hozzáférése, akkor legfeljebb öt bejelentkezési hitelesítési adatkészletet felvehet a WISPr fiókok listára.
 • A WISPr fiókok listán tartsa lenyomva a kívánt fiókot az eltávolításhoz vagy a szerkesztéshez.

Csatlakozás EAP-TLS által védett Wi-Fi hálózathoz

Fontos: Lehetséges, hogy telepítenie kell egy tanúsítványt a HTC Desire X készüléken, mielőtt csatlakozhatna a Wi-Fi-hálózathoz az EAP-TLS hitelesítési protokollal. Ezt az információt a hálózat adminisztrátorától tudhatja meg.
 1. Mentse a tanúsítványfájlt a tárolókártya gyökérmappájába.
 2. Nyissa meg az Értesítések panelt, majd érintse meg a > Biztonság elemet.
 3. Érintse meg a Telepítés az SD-kártyáról gombot.
 4. Válassza ki az EAP-TLS hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges hálózati tanúsítványt.
 5. A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz.
 
személy találta hasznosnak
Válassza ki a problémát a legördülő listáról:
500
hu
47
*Ide írja be a megjegyzését ...
htc-desire-x
Köszönjük!
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
topic_tag-connections_internet-wifi