Kapcsolattartási adatok összevonása

Kapcsolattartási adatok összevonása

Kerülje el a többsözr szereplő bejegyzáseket a különböző forrásokból (például közösségi oldalak fiókjaiból) származó kapcsolattartási adatok összevonásával egyetlen névjegybe.

Javasolt névjegykapcsolatok elfogadása

Ha a HTC Desire X összevonható névjegyeket talál, akkor egy kapcsolási értesítés jelenik meg a Emberek alkalmazás megnyitásakor.

  1. Az Emberek lapon érintse meg az Értesítés csatolási javaslatról elemet, ha az elérhető. Látni fogja a összefűzésre javasolt névjegyek listáját.
  2. Válassza ki az összevonni kívánt névjegyeket.
Tipp: Ha azt szeretné, hogy a névjegy-összevonási értesítések ne jelenjenek meg, akkor az Emberek lapon érintse meg a > Beállítások elemet. Törölje a Névjegycsatolás ajánlása jelölőnégyzetet.

Partneradatok kézi összevonása

  1. Az Emberek lapon érintse meg annak a partnernek a nevét (ne az ikonját vagy a fényképét), amelyet egyesíteni szeretne.
  2. Érintse meg a elemet.
  3. Érintse meg a Minden névjegy elemet, majd érintse meg a csatolni kívánt névjegyet.

Kapcsolat bontása

  1. Az Emberek lapon érintse meg annak a partnernek a nevét (ne az ikonját vagy a fényképét), amelynek kapcsolatát bontani szeretné.
  2. Érintse meg a elemet.
  3. A Kapcsolt névjegyek rész alatt érintse meg a fiók mellett levő gombot, hogy megszakítsa a kapcsolatot.
0 személy találta hasznosnak