Alkalmazásfülek átrendezése

Alkalmazásfülek átrendezése

Átrendezheti bizonyos alkalmazások alul található füleit, hogy a gyakran használt információkat előtérbe helyezze. Hozzá is adhat vagy el is távolíthat füleket.
  1. Nyisson meg egy alkalmazást, amely a szokásos lapfülekkel rendelkezik a képernyője alján.
  2. Tartsa lenyomva az aktuális fület, amíg a képernyő meg nem változik, és meg nem jeleníti az üzenetet a fülek átrendezéséről.
    Tipp: Ha az alkalmazásban egyetlen fül sem látható, érintse meg a > Fülek szerkesztése elemet.
  3. Az alábbi lehetőségei vannak:
    • Megváltoztathatja a fülek sorrendjét. Nyomja meg és tartsa nyomva a fület, majd húzza az új helyére.
    • Húzzon be egy fület az alsó sorba, ha hozzá kívánja adni, vagy húzza ki belőle, ha el kívánja távolítani.
  4. Ha végzett, nyomja meg a gombot.
0 személy találta hasznosnak