Beállítások és szolgáltatások
Wi-Fi
Beállítások és szolgáltatások

Wi-Fi

A Wi-Fi a telefonon történő használatához hozzá kell férnie egy vezeték nélküli hozzáférési ponthoz, vagy „hotspothoz”. A Wi-Fi jel elérhetősége és erőssége a tárgyaktól, pl. épületektől vagy a szobákat elválasztó falaktól függően – melyeken a Wi-Fi jelnek át kell haladnia – csökkenhet.

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

 1. A kezdőképernyőn nyomja meg a MENU gombot, majd érintse meg a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok elemet.
 2. Jelölje ki a Wi-Fi jelölőmezőt a Wi-Fi bekapcsolásához. A telefon megkeresi az elérhető vezeték nélküli hálózatokat.
 3. Érintse meg a Wi-Fi beállítások elemet. Az észlelt Wi-Fi hálózatok hálózati neve és a biztonsági beállítása megjelenik a Wi-Fi hálózatok részben.
 4. Ha a vezeték nélküli hálózat, melyhez csatlakozni kíván, nincs az észlelt hálózatok listájában, görgesse lefelé a képernyőt, majd érintse meg a Wi-Fi hálózat hozzáadása lehetőséget. Adja meg a vezeték nélküli hálózat beállításait, majd a érintse meg a Mentés gombot.
 5. Érintse meg a kívánt Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz. Ha egy nyílt hálózatot választott, automatikusan csatlakozik a hálózathoz.
 6. Ha egy WEP-pel védett hálózatot választott, adja meg a jelszót, majd érintse meg a Kapcsolódás gombot.

Ha a telefon egy vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik, a Wi-Fi ikon megjelenik az állapotsorban, és jelzi a becsült jelerősséget (a világító sávok számával).

Legközelebb, amikor a telefon egy korábban már elért titkosított vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik, nem kell beírnia újra a jelszót vagy más biztonsági adatot, kivéve, ha visszaállította a telefont a gyári alapbeállításokra.

Csatlakozás egy EAP-TLS által védett Wi-Fi hálózathoz

Ahhoz, hogy egy EAP-TLS hitelesítési protokollal ellátott Wi-Fi hálózathoz tudjon csatlakozni, lehetséges, hogy előbb telepíteni kell egy hálózati tanúsítványt (*.p12) a telefonjára.
 1. Mentse el a tanúsítványt a memóriakártya gyökerébe.
 2. A kezdőképernyőn nyomja meg a MENU gombot, majd érintse meg a Beállítások > Biztonság elemet.
 3. Érintse meg a Telepítés az SD kártyáról gombot.
 4. Válassza ki a szükséges hálózati hitelesítést az EAP-TLS hálózathoz való csatlakozáshoz.
 5. Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz kövesse A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz rész lépéseit.

Vezeték nélküli hálózat állapotának ellenőrzése

 1. A kezdőképernyőn nyomja meg a MENU gombot, majd érintse meg a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok elemet.
 2. A Vezeték nélküli hálózati és hálózatok képernyőn érintse meg a Wi-Fi beállítások elemet, majd érintse meg azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez a telefon jelenleg is csatlakozik.
Egy üzenet jelenik meg, mely a Wi-Fi hálózat nevét, állapotát, sebességét, jelerősségét stb. tartalmazza.
Megjegyzés: Ha el szeretné távolítani a vezeték nélküli hálózat beállításait a telefonról, érintse meg az Elfelejt gombot. Ha újra szeretne csatlakozni egy olyan vezeték nélküli hálózathoz, melyet eltávolított, újra ki kell választania a vezeték nélküli hálózatot az elérhető Wi-Fi hálózatok közül. Ha az egy biztonságos vezeték nélküli hálózat, újra meg kell adnia a vezeték nélküli hálózat hitelesítő adatait.

Csatlakozás egy másik Wi-Fi hálózathoz

 1. A kezdőképernyőn nyomja meg a MENU gombot, majd érintse meg a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok és hálózatok elemet.
 2. Érintse meg a Wi-Fi beállítások elemet. Az észlelt Wi-Fi hálózatok megjelennek a Wi-Fi hálózatok részben.
 3. Ha saját kezűleg szeretne elérhető Wi-Fi hálózatokat keresni, a Wi-Fi képernyőn nyomja meg a MENU gombot, majd érintse meg a Keresés lehetőséget.
 4. Érintsen meg egy másik Wi-Fi hálózatot a csatlakozáshoz.
 
személy találta hasznosnak
Válassza ki a problémát a legördülő listáról:
324
hu
47
*Ide írja be a megjegyzését ...
htc-desire-hd
Köszönjük!
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK