Jednostavna rješenja za prijenos

Sada je lakše nego ikada prenijeti sadržaj i postavke na HTC telefon.

Naši alati za podršku cijeli postupak čine brzim i jednostavnim:

 • Prebacite sve svoje postavke
 • Postavite i konfigurirajte svoj novi HTC telefon
 • Sigurnosno kopirajte svoj sadržaj u oblak i postavite dnevno automatsko sigurnosno kopiranje.

Prijenos podataka

Saznajte više

Prijenos podataka

Stari Android na novi HTC pametni telefon

Upotrijebite HTC alat za prijenos da biste prenijeli sadržaj sa svog starog Android telefona na novi HTC telefon.

Preuzmite HTC alat za prijenos s usluge Google Play na svoj stari telefon, pokrenite ga i slijedite upute na zaslonu. Prenijet ćete sve u nekoliko minuta!

 • Kontakti, postavke i brojevi učitavaju se automatski
 • Fotografije fotoaparata, videozapisi i cijela galerija prenijet će se u par sekundi
 • Glazbena galerija prenosi se jednim pritiskom gumba
 • Tekstualne poruke automatski prelaze
 • Knjižne oznake i prečaci na omiljena web-mjesta izravno se prenose
 • Kalendari prelaze u par sekundi

Prijenos podataka

iPhone na novi HTC telefon

Upotrijebite HTC Sync Manager: povežite iPhone i HTC telefon sa svojim računalom, otvorite HTC Sync Manager i kliknite Prijenos s telefona iPhone.

iTunes: učitajte svoju glazbu i popise za reproduciranje na usluzi iTunes izravno sa svog računala na novi HTC telefon (osim zaštićene glazbe).

 • Kontakti, brojevi i postavke telefona učitat će se na vaš novi HTC telefon
 • Fotografije fotoaparata, videozapisi i cijela galerija prenijet će se u par sekundi
 • Tekstualne poruke besprijekorno će se premjestiti
 • Knjižne oznake i prečaci na omiljena web-mjesta izravno će se prenijeti
 • Pozadinska slika automatski će se učitati
 • Kalendari prelaze u par sekundi

Prijenos podataka

Drugi telefoni na novi HTC pametni telefon

Upotrijebite Bluetooth za prijenos kontakata sa starog Windows, Blackberry ili nekog drugog telefona na novi HTC telefon s prijenosnom Bluetooth.

Sigurnosno kopiraj i vrati moj novi HTC telefon

Uz HTC sigurnosno kopiranje vaši se računi, aplikacije, knjižne oznake, izgled početnog zaslona, postavke i miniaplikacije spremaju u oblak i mogu se brzo vratiti na novi HTC telefon ako izgubite, razbijete ili nadogradite telefon koji imate. Možete postaviti čak i dnevno sigurnosno kopiranje!

Brzo i jednostavno postavljanje

Pomoću računala postavite e-poštu, personalizirajte pozadinu i melodije zvona, pronađite aplikacije, a zatim pošaljite postavke na novi HTC telefon.

Natrag na vrh