Ειδήσεις & Στοιχεία λήψης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 • Ενημέρωση του HTC TITAN for Zune
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2012-05-04

  Αυτή η ενημέρωση του HTC TITAN επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να αναβαθμιστεί επιτυχώς μέσω του Zune. (Κωδικός σφάλματος Microsoft Zune: 80070013 / 8007000F)

  Απαιτήσεις:


  1. Η/Υ με εγκατεστημένο Zune
  2. Φόρτιση μπαταρίας: Τουλάχιστον 35%
  3. Έκδοση λειτ. συστήματος: 7720 (7.10.7720.68) ή νεότερη έκδοση

  Οδηγίες εγκατάστασης:  Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε την ενημέρωση στο τηλέφωνό σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Από τη συσκευή του τηλεφώνου σας:
      (a). A. Με το τηλέφωνο απενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ και ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ κι έπειτα πατήστε στιγμιαία το κουμπί ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ.
      (b). B. Αφήστε τα κουμπιά ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ και ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ όταν δείτε τη λευκή οθόνη με την ένδειξη "ασφάλεια" στην επάνω αριστερή γωνία.

  2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή. Θα δείτε την ένδειξη "USB" στην οθόνη του τηλεφώνου.

  3. Από τον υπολογιστή σας:
      (a). A. Επιλέξτε Λήψη στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας για να κάνετε λήψη της ενημέρωσης (spl_2.6.160015.3.exe) στον υπολογιστή σας.
      (b). B. Κάντε εκκίνηση της ενημέρωσης λογισμικού εκτελώντας το αρχείο λήψης (spl_2.6.160015.3.exe) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.


  Λήψη