Ääniasetusten muuttaminen

Ääniasetusten muuttaminen

Puhelimen asettaminen äänettömään tilaan

Kun painat ÄÄNENVOIMAKKUUS ALAS -painiketta kunnes äänenvoimakkuus on nollassa, puhelin menee värinätilaan. Jotta saat puhelimen äänettömään tilaan ÄÄNENVOIMAKKUUS ALAS -painikkeella, värinä on otettava pois käytöstä asetuksista.
  1. Liu'uta aloitusnäytössä vasemmalle.
  2. Napauta Asetukset > soittoäänet+äänet.
  3. Sammuta värinä napauttamalla Värinä Päälle/Pois -kytkintä.

Ilmoitusäänten valitseminen

Voit valita eri ilmoitusäänet erityyppisille ilmoituksille. Voit käyttää erilaisia ääniä tuleville teksti- tai keskusteluviesteille, ääniviesteille ja sähköposti-ilmoituksille.
  1. Liu'uta aloitusnäytössä vasemmalle.
  2. Napauta Asetukset > soittoäänet+äänet.
  3. Napauta ilmoitustyypin kenttää ja valitse ilmoitustyyppiin liitettävä ääni. Voit myös ottaa ilmoitusäänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä muistutuksille ja toiminnoille, kuten näppäimille, kameran sulkimelle ja vastaaville.
0 henkilöä piti tätä hyödyllisenä