Wi-Fi

Wi-Fi

Käyttääksesi Wi-Fi -yhteyttä puhelimessasi sinun tarvitsee saada yhteys langattomaan tukiasemaan tai ​“‍hotspotiin”. Wi-Fi -signaalin saatavuus ja voimakkuus vaihtelevat läpäistävistä esineistä, kuten rakennuksista tai vain huoneiden välisestä seinästä riippuen, joiden läpi Wi-Fi -signaalin täytyy kulkea.

Yhdistäminen Wi-Fi -verkkoon

 1. Liu'uta aloitusnäytössä vasemmalle.
 2. Napauta Asetukset > Wi-Fi.
 3. Napauta WLAN-verkot Käytössä/Ei käytössä kytkintä käynnistääksesi Wi-Fin.

  Näet luettelon kaikista käytettävissä olevista verkoista.

 4. Napauta langatonta verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden.
  • Jos valitsit avoimen verkon, yhteys verkkoon muodostetaan automaattisesti. (Jotkut Wi-Fi -verkot, kuten kahviloissa, ravintoloissa, hotelleissa ja vastaavissa, saattavat pyytää salasanaa selaimessasi ennen yhdistämistä.)
  • Jos valitsit salasanalla suojatun verkon, syötä pyydetty salasana ja napauta valmis.

Kun olet liitettynä langattomaan verkkoon Wi-Fi yhteys muodostettu kuvake tulee näkyviin tilapalkissa ja näyttää signaalin vahvuuden (syttyvien palkkien määrä osoittaa sen).

Seuraavan kerran kun yhdistät seuraavaan salattomaan langattomaan verkkoon, sinulta ei kysytä enää salasanaa tai muita turvatietoja uudestaan, ellet ota tehdasasetuksia käyttöön.

Yhdistä piilotettuun Wi-Fi verkkoon

Wi-Fi Verkko saattaa olla piilotettu, joka tarkoitta että verkon nimeä ei lähetetä. Tässä tapauksessa se ei tule näkyviin käytettävissä olevien verkkojen listalla Wi-Fi asetukset -näytöllä eikä ilmoitus tule näkyviin kun verkko on kuuluvuusalueella. Yhdistääksesi piilotettuun Wi-Fi verkkoon sen ollessa kuuluvuusalueella, sinun tarvitsee syöttää verkon nimi ja salasana.
Tärkeää: Verkon nimessä ja salasanassa merkkien koolla on väliä.
 1. Liu'uta aloitusnäytössä vasemmalle.
 2. Napauta Asetukset > Wi-Fi.
 3. Varmista, että Wi-Fi on päällä.
 4. Napauta lisäasetukset.
 5. Napauta , syötä verkon nimi ja napauta sitten lisää.
 6. Kirjaudu sisään -ruudussa syötä salasana ja napauta sitten valmis.

Wi-Fi Verkkoyhteyden katkaiseminen

 1. Liu'uta aloitusnäytössä vasemmalle.
 2. Napauta Asetukset > Wi-Fi.
 3. Napauta WLAN-verkot Käytössä/Ei käytössä kytkintä sammuttaaksesi Wi-Fin ja katkaise yhteys langattomasta verkosta.

Voit myös painaa ja pitää pohjassa poista katkaistaksesi yhteyden. Tämä poistaa suojausasetukset jos verkko on suojattu, ja sinun täytyy syöttää ne uudelleen seuraavan kerran kun yhdistät tähän Wi-Fi verkkoon.

0 henkilöä piti tätä hyödyllisenä