Hakeminen, muokkaus tai poistaminen

Hakeminen, muokkaus tai poistaminen

Yhteystiedon hakeminen

Jos yhteystietolistasi on erityisen ptikä, hakeminen on luultavasti nopein tapa löytää yhteystieto.
 1. Kaikki yhtyestiedot-luettelossa napauta .
 2. Hakupalkissa syötä etsimäsi yhteystiedon etu- tai sukunimen ensimmäinen kirjain.

  Hakuun sopivat yhteystiedot näytetään.

 3. Napauta yhteystieto katsellaksesi henkilön yhteystietoja.

Yhteystiedon tietojen muokkaaminen

Tärkeää: Yhteystetoja Facebook, Twitter, tai LinkedIn ei voida muokata. Voit kuitenkin lisätä tietoja ja sitten tallentaa sen eri tilille (kuten Microsoft-tilillesi).
 1. Napauta kaikki yhteystiedot -luettelossa yhteystietoa, jonka haluat muuttaa.
 2. Napauta .
 3. Jos tämä on linkitetty yhteystieto (henkilö, kenellä on useita tilejä ja joka näkyy yhtenä kohtana yhteystiedoissasi), napauta muokattavaa tiliä (napsauta esim. muokkaa Microsoft-tiliä).
 4. Muokaa tai syötä uudet tiedot yhteystietoasi varten.

  Kun olet syöttänyt uudet tiedot, muista napauttaa ottaaksesi muutokset käyttöön.

 5. Kun olet valmis, paina tai .

Yhteystiedon poistaminen

Tärkeää: Jos et voi poistaa Facebook, Twitter, tai LinkedIn yhteystietoa puhelimessasi, voit poistaa yhteystietoja muista palveluista. Kun teet tämän, yhteystieto poistetaan sekä puhelimestasi että verkkopalvelusta, johon se tallennettiin.
 1. Napauta kaikki yhteystiedot -luettelossa yhteystietoa, jonka haluat poistaa.
 2. Napauta > poista.
 3. Jos yhteystieto on linkitetty yhteystieto (joku, jolla on useita tilejä), valitse, miltä tililtä poistat yhteystiedon.
Vihje: Voit myös painaa ja pitää pohjassa ja napauttaa poista.
0 henkilöä piti tätä hyödyllisenä