ASETUKSET JA PALVELUT
Wi-Fi
ASETUKSET JA PALVELUT

Wi-Fi

Käyttääksesi Wi-Fi:ä puhelimessasi sinun tarvitsee saada yhteys langattomaan tukiasemaan tai ​“‍hotspotiin”.
Huomautus: Wi-Fi-signaalin saatavuus ja voimakkuus vaihtelevat kohteiden, kuten rakennusten tai huoneiden välisten seinien mukaan, joiden läpi Wi-Fi-signaalin on kuljettava.

Wi-Fi in käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

 1. Pyyhkäise kahdella sormella alas tilapalkista avataksesi Pika-asetukset-valinnan.
 2. Napauta Wi-Fi-ruutua kytkeäksesi Wi-Fi-yhteyden päälle.
 3. Napauta . Tunnistetut Wi-Fi-verkot näytetään luettelossa.
  Huomautus: Jos haluamasi langaton verkko ei ole luettelossa, lisää se manuaalisesti napauttamalla > Lisää verkko.
 4. Napauta Wi-Fi-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos valitsit suojatun verkon, verkko pyytää avainta tai salasanaa.
 5. Napauta Yhdistä. Näet Wi-Fi-kuvakkeen tilapalkissa, kun olet yhdistettynä.

Seuraavan kerran, kun HTC One X / One X‍+ -puhelin yhdistyy aikaisemmin käytettyyn suojattuun langattomaan verkkoon, sinua ei kehoteta syöttämään avain- tai muita suojaustietoja uudestaan.

Ilmoitusten estäminen suojaamattomista Wi-Fi-verkoista

Voit lopettaa ilmoitusten vastaanottamisen suojaamattomista Wi-Fi-verkoista.

 1. Pyyhkäise kahdella sormella alas tilapalkista avataksesi Pika-asetukset-valinnan.
 2. Jos Wi-Fi-yhteys on pois päältä, napauta Wi-Fi-ruutua kytkeäksesi sen päälle.
 3. Napauta . Tunnistetut Wi-Fi-verkot näytetään luettelossa.
 4. Pidä painettuna suojaamatonta Wi-Fi-verkkoa, josta haluat lopettaa ilmoitusten vastaanottamisen ja napauta Estä verkko -ilmoitus.
 5. Voit poistaa suojaamattoman Wi-Fi-verkon eston pitämällä verkon nimeä painettuna ja napauttamalla Poista esto verkosta -ilmoitus.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon WPS:n kautta

Jos käytät Wi-Fi-reititintä Wi-Fi-suojausasetuksella (WPS), voit yhdistää HTC One X / One X‍+ -puhelimen helposti.
 1. Pyyhkäise kahdella sormella alas tilapalkista avataksesi Pika-asetukset-valinnan.
 2. Jos Wi-Fi-yhteys on pois päältä, napauta Wi-Fi-ruutua kytkeäksesi sen päälle.
 3. Napauta . Tunnistetut Wi-Fi-verkot näytetään luettelossa.
 4. Napauta > WPS Push ja paina sitten Wi-Fi-reitittimesi WPS-näppäintä.
  Huomautus: Käytä Wi-Fi-suojausasetus (WPS) PIN-käyttötapaa, napauta > WPS-PIN.

Yhteyden katkaiseminen nykyisestä langattomasta verkosta

 1. Pyyhkäise kahdella sormella alas tilapalkista avataksesi Pika-asetukset-valinnan.
 2. Jos Wi-Fi-yhteys on pois päältä, napauta Wi-Fi-ruutua kytkeäksesi sen päälle.
 3. Napauta . Tunnistetut Wi-Fi-verkot näytetään luettelossa.
 4. Voit:
  • Napauta langatonta verkkoa, johon HTC One X / One X‍+ on yhdistetty ja napauta sitten Katkaise yhteys.
  • Jos haluat poistaa tämän verkon asetuksen, pidä verkon nimeä painettuna ja napauta Peruuta verkko.

Yhdistäminen toiseen Wi-Fi-verkkoon

 1. Pyyhkäise kahdella sormella alas tilapalkista avataksesi Pika-asetukset-valinnan.
 2. Jos Wi-Fi-yhteys on pois päältä, napauta Wi-Fi-ruutua kytkeäksesi sen päälle.
 3. Napauta . Tunnistetut Wi-Fi-verkot näytetään luettelossa.
  Huomautus: Voit etsiä käytettävissä olevia Wi-Fi-verkkoja napauttamalla > Hae.
 4. Yhdistä Wi-Fi-verkkoon napauttamalla sitä.

Kirjautuminen sisään julkiseen Wi-Fi-verkkoon automaattisesti (WISPr)

Voit asettaa HTC One X / One X‍+ -puhelimen kirjautumaan automaattisesti säännöllisesti käyttämääsi julkiseen Wi-Fi-verkkoon. Tämä säästää sinulta Wi-Fi-yhteydentarjoajan web-varmennuksen vaivan joka kerta, kun muodostat yhteyden palveluntarjoajan Wi-Fi-verkkoon. Lisää vain kirjautumistunnistetietosi WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming) -asetuksiin.
Tärkeää: Wi-Fi-verkon tukiaseman on tuettava WISPr-web-portaalia. Kysy lisätietoja Wi-Fi-palveluntarjoajalta.
 1. Pyyhkäise kahdella sormella alas tilapalkista avataksesi Pika-asetukset-valinnan.
 2. Jos Wi-Fi-yhteys on pois päältä, napauta Wi-Fi-ruutua kytkeäksesi sen päälle.
 3. Napauta . Tunnistetut Wi-Fi-verkot näytetään luettelossa.
 4. Napauta > Lisäasetukset.
 5. Valitse WISPr-asetuksissa Automaattinen sisäänkirjautuminen -valinta.
 6. Napauta WISPr-tilin asetukset > Lisää uusi tili.
 7. Napauta kutakin näytön kohdetta antaaksesi palveluntarjoajan nimen, oman kirjautumisnimesi (jossa koko toimialuenimi) ja salasanan.
 8. Napauta > Tallenna
 9. Kytke Wi-Fi-päälle ja muodosta yhteys julkiseen Wi-Fi-verkkoon.
Vihje:
 • Jos käytössäsi on useita julkisia Wi-Fi-verkkoja, voit lisätä enintään viisi sisäänkirjautumis-tunnistetietosarjaa WISPr -tilit -luetteloon.
 • Pidä WISPr-tilit -luettelossa poistettavaa tai muokattavaa tiliä painettuna.
 
henkilöä piti tätä hyödyllisenä
440
fi
59
*Lisää kommenttisi tähän …
htc-one-x
Kiitos!
AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT
topic_tag-connections_internet-wifi