Sanojen syöttäminen ennustavalla tekstillä

Sanojen syöttäminen ennustavalla tekstillä

Ennustava tekstisyöttö on otettu käyttöön oletuksena, ja sanaehdotuksia näytetään kirjoittaessasi.
Vihje: Napauta vaihtaaksesi Multitap- ja XT9-ennustavan tilan välillä käyttäessäsi kompakti QWERTY - tai Puhelinnäppäimistöasettelua.
Syöttääksesi sanan ennustettavassa tilassa, tee jotain seuraavista:
 • Jos haluamasi sana on korostettu ehdotusluettelossa vihreällä tai oranssilla, napauta tilapalkkia liittääksesi sanan tekstiin.
 • Jos haluamasi sana näkyy ehdotusluettelossa ennen kuin olet lopettanut koko sanan kirjoittamisen, napauta sanaa liittääksesi sen tekstiin.
 • Jos ehdotusluettelon oikealla puolella on nuoli, napauta sitä nähdäksesi lisää ehdotuksia.

Toisen ennakoivan tekstin kielen asettaminen

Voit asettaa ennustavan tekstin kaksikieliseksi. Kun kirjoitat, saat sanaehdotuksia valitsemallasi kahdella kielellä.
 1. Liu'uta ilmoituspaneeli auki ja napauta sitten > Kieli ja näppäimistö.
 2. Napauta HTC Sense -tulo > Lisäasetukset.
 3. Napauta Kaksikielinen ennakointi ja valitse sen jälkeen haluamasi kieli.

Sanan lisääminen ennustavan tekstin sanakirjaan

Kun kirjoitat tekstiä vakionäppäimistöasettelulla, kaikki sanat, joita napautat ehdotusluettelossa, lisätään automaattisesti.

Voit lisätä sanan luetteloon myös manuaalisesti.

 1. Liu'uta ilmoituspaneeli auki ja napauta sitten > Kieli ja näppäimistö.
 2. Napauta HTC Sense -tulo.
 3. Napauta Oma sanakirja > Muokkaa omaa sanakirjaa > .
 4. Syötä lisättävä sana ja napauta sen jälkeen OK.

Sanan muokkaaminen tai poistaminen ennustavassa tekstisanakirjassa

 1. Liu'uta ilmoituspaneeli auki ja napauta sitten > Kieli ja näppäimistö.
 2. Napauta HTC Sense -tulo.
 3. Napauta Oma sanakirja > Muokkaa omaa sanakirjaa.
  • Napauta sanaa muokataksesi sitä.
  • Poistaaksesi sanoja sanakirjasta napauta > Poista. Valitse poistettavat sanat ja napauta sen jälkeen Poista.

Henkilökohtaisen sanakirjan varmuuskopioiminen muistikortillesi

Jos muistikortti on paikallaan, voit varmuuskopioida uudet sanat, jotka olet lisännyt ennustavan tekstin sanakirjaan.
 1. Liu'uta ilmoituspaneeli auki ja napauta sitten > Kieli ja näppäimistö.
 2. Napauta HTC Sense -tulo.
 3. Napauta Oma sanakirja > Synkronoi oma sanakirja > Kopioi tallennuskortille.

Henkilökohtaisen sanakirjan tuominen muistikortilta

 1. Liu'uta ilmoituspaneeli auki ja napauta sitten > Kieli ja näppäimistö.
 2. Napauta HTC Sense -tulo.
 3. Napauta Oma sanakirja > Synkronoi oma sanakirja > Palauta tallennuskortilta.
0 henkilöä piti tätä hyödyllisenä