Erottaminen tai parin irrottaminen Bluetooth-laitteesta

Erottaminen tai parin irrottaminen Bluetooth-laitteesta

Erottaminen Bluetooth-laitteesta

  1. Liu'uta ilmoituspaneeli auki ja napauta sitten .
  2. Napauta Bluetooth. Bluetooth-näyttö avautuu.
  3. Napauta Laiteparit-kohdassa sen laitteen nimeä, jonka yhteyden haluat katkaista.
  4. Napauta OK.
Huomautus: Napauta sen laitteen nimeä, johon haluat muodostaa uudelleen yhteyden.

Laiteparin purkaminen Bluetooth-laitteesta

  1. Liu'uta ilmoituspaneeli auki ja napauta sitten .
  2. Jos Bluetooth on pois päältä, käynnistä se napauttamalla Bluetooth Päälle/Pois -kytkintä.
  3. Napauta Bluetooth. Bluetooth-näyttö avautuu.
  4. Napauta Laiteparit-kohdassa sen laitteen vieressä, jonka laiteparin haluat purkaa.
  5. Napauta Irrota pari.
0 henkilöä piti tätä hyödyllisenä