Wi-Fi

Wi-Fi

Käyttääksesi Wi-Fi:ä puhelimessasi sinun tarvitsee saada yhteys langattomaan tukiasemaan tai ​“‍hotspotiin”.
Huomautus: Wi-Fi-signaalin saatavuus ja voimakkuus vaihtelevat kohteiden, kuten rakennusten tai huoneiden välisten seinien mukaan, joiden läpi Wi-Fi-signaalin on kuljettava.

Wi-Fi:n käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

 1. Liu'uta ilmoituspaneeli auki ja napauta sitten .
 2. Kytke Wi-Fi päälle napauttamalla Wi-Fi Päälle/Pois -kytkintä.
 3. Napauta Wi-Fi.

  Tunnistetut Wi-Fi-verkot näytetään luettelossa.

  Huomautus: Jos haluamasi langaton verkko ei ole luettelossa, lisää se manuaalisesti napauttamalla > Lisää verkko.
 4. Napauta Wi-Fi-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden.
  Huomautus: Jos valitsit suojatun verkon, verkko pyytää avainta tai salasanaa.
 5. Napauta Yhdistä.

Kun HTC One V on liitetty langattomaan verkkoon, tilariville ilmestyy Wi-Fi-kuvake , joka ilmoittaa signaalin likimääräisen voimakkuuden.

Seuraavan kerran, kun HTC One V muodostaa yhteyden aiemmin käytettyyn suojattuun langattomaan verkkoon, sinua ei kehoteta syöttämään suojausavainta tai muita suojaustietoja uudelleen, ellet palauta HTC One V -puhelinta tehtaan oletusasetuksiin.

Yhteyden katkaiseminen nykyisestä langattomasta verkosta

 1. Liu'uta ilmoituspaneeli auki ja napauta sitten .
 2. Napauta Wi-Fi.
 3. Voit:
  • Napauta langatonta verkkoa, johon HTC One V on yhdistetty ja napauta sitten Katkaise yhteys.
  • Jos haluat poistaa tämän verkon asetuksen, pidä verkon nimeä painettuna ja napauta Peruuta verkko.

Yhdistäminen toiseen Wi-Fi-verkkoon

 1. Liu'uta ilmoituspaneeli auki ja napauta sitten .
 2. Napauta Wi-Fi. Tunnistetut Wi-Fi-verkot näytetään.
  Huomautus: Voit etsiä käytettävissä olevia Wi-Fi-verkkoja napauttamalla > Hae.
 3. Yhdistä Wi-Fi-verkkoon napauttamalla sitä.

Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen parannetulla suojauksella

Tärkeää: Saatat joutua asentamaan verkkosertifikaatin (*.p12) HTC One V -puhelimeen ennen kuin voit käyttää Wi-Fi-verkkoa EAP-TLS-todennusprotokollalla.
 1. Tallenna todistustiedosto tallennustilakortin juurikansioon.
 2. Liu'uta ilmoituspaneeli auki ja napauta sitten > Suojaus.
 3. Napauta Asenna tallennuskortilta.
 4. Valitse verkkotodistus, joka tarvitaan muodostettaessa yhteys EAP-TLS-verkkoon.
 5. Käynnistä Wi-Fi ja avaa yhteys langattomaan verkkoon.
0 henkilöä piti tätä hyödyllisenä