Sovellusten ryhmittely kansioon

Sovellusten ryhmittely kansioon

Käytä kansioita sovellusten ryhmittelyyn alkunäytön käynnistyspalkissa vapauttaaksesi tilaa niin, että voit lisätä enemmän sovelluksia.
 1. Pidä sovellusta painettuna ja vedä se toisen sovelluksen päälle luodaksesi kansion automaattisesti.
 2. Napauta kansiota avataksesi sen.
 3. Napauta .
 4. Valitse yksi tai useampi sovellus, jotka haluat lisätä kansioon.
 5. Napauta Lisää.
Vihje: Voit lisätä myös pikavalintoja asetuksiin tai tietoihin. Lisää pikavalinta ensin alkunäyttöön ja vedä se sitten kansioon.

Kansion nimeäminen uudelleen

 1. Napauta kansiota avataksesi sen.
 2. Napauta kansion ikkunan otsikkoriviä.
 3. Anna kansiolle uusi nimi.
 4. Sulje kansio napauttamalla sen ulkopuolella.

Kohteiden poistaminen kansiosta

 1. Napauta kansiota avataksesi sen.
 2. Pidä sovellusta tai pikavalintaa painettuna ja vedä se alkunäyttöön tai poista se vetämällä kohteeseen . Toista tämä, jos haluat poistaa kansiosta lisää kohteita.
Jos kansiossa on jäljellä vain yksi kohde, kansio purkaa viimeisen kohteen ryhmittelyn ja poistaa itsensä automaattisesti.
0 henkilöä piti tätä hyödyllisenä