Erottaminen tai parin irrottaminen Bluetooth-laitteesta

Erottaminen tai parin irrottaminen Bluetooth-laitteesta

Erottaminen Bluetooth-laitteesta

  1. Paina Alkunäyttö-näyttöruudusta , ja napauta sitten Asetukset > Langattomat ja verkot.
  2. Napauta Bluetooth-asetukset.
  3. Erota laite painamalla ja pitämällä Bluetooth-laitteet -osassa sitä.
  4. Napauta Irrota.

Parin irrottaminen Bluetooth-laitteesta

Voit poistaa puhelimestasi paritiedot toisen Bluetooth-laitteen kanssa. Yhdistääksesi toiseen laitteen uudestaan, sinun saattaa tarvita syöttää tai varmistaa salasana uudestaan.
  1. Paina Alkunäyttö-näyttöruudusta , ja napauta sitten Asetukset > Langattomat ja verkot.
  2. Napauta Bluetooth-asetukset.
  3. Paina ja pidä laitetta Bluetooth-laitteita -osassa parin irrottamiseksi.
  4. Napauta Katkaise yhteys ja irrota pari tai napauta Irrota pari, ellei Bluetooth-laite ole juuri sillä hetkellä kytkettynä puhelimeen.
0 henkilöä piti tätä hyödyllisenä