Wi-Fi

Wi-Fi

Käyttääksesi Wi-Fi:ä puhelimessasi sinun tarvitsee päästä langattomaan tukiasemaan tai ​“‍hotspot”:iin. Wi-Fi-signaalin saatavuus ja voimakkuus vaihtelevat läpäistävistä esineistä, kuten rakennuksista tai vain huoneiden välisestä seinästä riippuen.

Wi-Fin käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

 1. Paina Alkunäyttö-näyttöruudusta , ja napauta sitten Asetukset > Langattomat ja verkot.
 2. Valitse Wi-Fi valintaruutu käynnistääksesi Wi-Fi:n Tämän jälkeen puhelin etsii käytettävissä olevia langattomia verkkoja.
 3. Napauta Wi-Fi-asetukset. Löydettyjen Wi-Fi-verkkojen nimet ja turvallisuusasetukset näytetään Wi-Fi-verkot-osassa.
 4. Jos langaton verkko, johon haluat yhdistää, ei ole havaittujen verkkojen luettelossa, vieritä alas näyttöruutua, ja napauta sitten Lisää Wi-Fi-verkko. Syötä langattoman verkon asetukset, ja napauta sitten Tallenna.
 5. Napauta Wi-Fi-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos valitsit avoimen verkoin, sinut yhdistetään automaattisesti verkkoon.
 6. Jos valitsit verkon, joka on suojattu WEP:llä, syötä avain ja napauta sitten Yhdistä.

Kun puhelimesi on liitetty langattomaan verkkoon, tilariville ilmestyy Wi-Fi-kuvake , joka ilmoittaa signaalin likimääräisen voimakkuuden (kirkastuvien kaistojen määrän).

Seuraavan kerran kun puhelimesi yhdistetyy aikaisemmin käytettyyn suojattuun langattomaan verkkoon, sinua ei kehoteta syöttämään avain- tai muita turvatietoja uudestaan, ellet palauta puhelintasi tehdasoletusasetuksiin.

Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen EAP-TLS-turvallisuudella

Saatat joutua asentamaan verkon todistuksen (*.p12) puhelimeesi ennen kuin voit muodostaa yhteyden EAP-TLS-todennusprotokollalla varustettuun Wi-Fi-verkkoon.
 1. Tallenna todistustiedosto tallennustilakortin juurikansioon.
 2. Paina Alkunäyttö-näyttöruudusta , ja napauta sitten Asetukset > Suojaus.
 3. Napauta Asenna SD-kortilta.
 4. Valitse verkkotodistus, joka tarvitaan yhdistämään EAP-TLS-verkkoon.
 5. Noudata vaiheita kohdasta Wi-Fin käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon avataksesi Wi-Fi-yhteyden.

Langattoman verkon tilan tarkistaminen

 1. Paina Alkunäyttö-näyttöruudusta , ja napauta sitten Asetukset > Langattomat ja verkot.
 2. Langaton ja verkot-näyttöruudulla, napauta Wi-Fi-asetukset, ja napauta sitten langaton verkko, johon puhelin on nyt yhdistetty.
Viestiruutu näyttää sitten esityksen, jossa on Wi-Fi-verkon nimi, tila, nopeus, signaalin voimakkuus, yms.
Huomautus: Jos haluat poistaa langattomat verkkoasetukset puhelimeltasi, napauta Unohda. Jos haluat luoda yhteyden poistamaasi langattomaan verkkoon uudelleen sinun on valittava langaton verkko käytettävien Wi-Fi-verkkojen luettelosta uudelleen. Jos se on suojattu langaton verkko, sinun on annettava langattoman verkon valtuustiedot uudelleen.

Yhdistäminen toiseen Wi-Fi-verkkoon

 1. Paina Alkunäyttö-näyttöruudusta , ja napauta sitten Asetukset > Langattomat ja verkot.
 2. Napauta Wi-Fi-asetukset. Löydetyt Wi-Fi-verkot näytetään Wi-Fi-verkot-osassa.
 3. Hakeaksesi manuaalisesti käytettävissä olevia Wi-Fi-verkkoja Wi-Fi-näyttöruudulla paina ja napauta sitten Hae.
 4. Napauta toista Wi-Fi-verkkoa yhdistääksesi siihen.
0 henkilöä piti tätä hyödyllisenä