Bluetooth-laitteen irrottaminen tai laiteparin purkaminen

Bluetooth-laitteen irrottaminen tai laiteparin purkaminen

Bluetooth-laitteen irrottaminen

  1. Paina Alkunäyttö-näyttöruudusta MENU, ja napauta sitten Asetukset > Yhteydet ja verkot.
  2. Napauta Bluetooth-asetukset.
  3. Erota laite painamalla ja pitämällä Bluetooth-laitteet -osassa sitä.
  4. Napauta Katkaise yhteys.

Parin irrottaminen Bluetooth-laitteesta

Voit varmistua, ettei puhelimesi unohda sen parinmuodostusliitäntää toisen Bluetooth-laitteen kanssa. Yhdistääksesi toisen laitteen uudestaan, sinun saattaa tarvita syöttää tai varmistaa salasana uudestaan.
  1. Paina Alkunäyttö-näyttöruudusta MENU, ja napauta sitten Asetukset > Yhteydet ja verkot.
  2. Napauta Bluetooth-asetukset.
  3. Paina ja pidä laitetta Bluetooth-laitteita -osassa parin irrottamiseksi.
  4. Napauta Katkaise yhteys ja irrota pari tai napauta Erota pari, ellei Bluetooth-laite ole juuri sillä hetkellä kytkettynä puhelimeen.
0 henkilöä piti tätä hyödyllisenä