Yhteystiedon tuominen Exchange ActiveSync -tililtä

Yhteystiedon tuominen Exchange ActiveSync -tililtä

Voit hakea työyhteystiedon Exchange ActiveSync -tililtäsi ja kopioida sen sen jälkeen puhelimeesi.

Sinulla täytyy olla ensin Exchange ActiveSync -tili asetettuna puhelimeesi.
  1. Napauta Alkunäyttö-näyttöruudusta > Henkilöt.
  2. Napauta Verkkohakemistot-välilehdeltä Yrityksen hakemisto.
  3. Syötä nimi, ja napauta sitten .
  4. Napauta luettelossa sen yhteystiedon nimeä, jonka haluat kopioida puhelimeen.
  5. Napauta Tallenna Henkilöihin.
0 henkilöä piti tätä hyödyllisenä