Äänen asetusten käyttäminen

Äänen asetusten käyttäminen

Äänen asetukset ovat erilaisten soittoääni-, ilmoitus- ja hälytysäänten kokoelmia, joita voit käyttää henkilökohtaistamaan tavan, jolla puhelin hälyttää sinulle. Käyttämällä ääen asetuksia voit vaihtaa hetkessä toimistossa käyttämistäsi hienovaraisista soittoäänistä ja ilmoitusäänistä johonkin hauskaan ollessasi ulkona kaverien kanssa.

Esiasetetun äänen asetuksen valitseminen

  1. Napauta Alkunäytöltä > Äänimaailma.
  2. Napauta Äänimaailmat -näyttöruudulta äänen asetuksen nimeä.
  3. Voit kuunnella ääniä napauttamalla .
  4. Napauta Käytä.

Äänen asetuksen mukauttaminen

Voit mukauttaa äänen asetuksen käyttämällä itse valitsemiasi soittoääniä, ilmoitusääniä ja hälytyksiä, jotka saattavat olla peräisin puhelimesi esiasetetusta valikoimasta tai muistikortiltasi (lukuun ottamatta hälytysääniä).
Huomautus: Varmista, että valitset oikean äänen asetuksen ennen soittoäänen, ilmoitusäänten ja hälytyksen vaihtamista, sillä puhelimesi tallentaa automaattisesti muutoksesi nykyiseen valittuun äänen asetukseen.
0 henkilöä piti tätä hyödyllisenä