ASETUKSET JA PALVELUT
Wi-Fi
ASETUKSET JA PALVELUT

Wi-Fi

Käyttääksesi Wi-Fi:ä puhelimessasi sinun tarvitsee saada yhteys langattomaan tukiasemaan tai ​“‍hotspotiin”. Wi-Fi-signaalin saatavuus ja voimakkuus vaihtelevat läpäistävistä esineistä, kuten rakennuksista tai vain huoneiden välisestä seinästä riippuen.

Wi-Fin käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

 1. Paina alkunäytöltä ja napauta Asetukset > Yhteydet ja verkot.
 2. Valitse Wi-Fi-valintaruutu laittaaksesi Wi-Fin päälle. HTC ChaCha hakee sitten käytettävissä olevia langattomia verkkoja.
 3. Napauta Wi-Fi-asetukset. Löydettyjen Wi-Fi-verkkojen nimet ja turvallisuusasetukset näytetään Wi-Fi-verkot-osassa.
 4. Jos langaton verkko, johon haluat yhdistää, ei ole havaittujen verkkojen luettelossa, vieritä alas näyttöruutua, ja napauta sitten Lisää Wi-Fi-verkko. Syötä langattoman verkon asetukset, ja napauta sitten Tallenna.
 5. Napauta Wi-Fi-verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos valitsit avoimen verkoin, sinut yhdistetään automaattisesti verkkoon.
 6. Jos valitsit verkon, joka on suojattu WEP:llä, syötä avain ja napauta sitten Yhdistä.

Kun HTC ChaCha on liitetty langattomaan verkkoon, tilariville ilmestyy Wi-Fi-kuvake , joka ilmoittaa signaalin likimääräisen voimakkuuden (näkyvien palkkien määrä).

Seuraavan kerran kun HTC ChaCha yhdistyy aikaisemmin käytettyyn suojattuun langattomaan verkkoon, sinua ei kehoteta syöttämään näppäin- tai muita turvatietoja uudestaan, ellet palauta HTC ChaCha tehdasoletusasetuksiin.

Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen EAP-TLS-turvallisuudella

Saatat joutua asentamaan verkkosertifikaatin (*.p12) HTC ChaCha ennenkuin voit käyttää Wi-Fi-verkkoa EAP-TLS-protokollalla.
 1. Tallenna todistustiedosto tallennustilakortin juurikansioon.
 2. Paina alkunäytöltä ja napauta Asetukset > Turvallisuus.
 3. Napauta Asenna SD-kortilta.
 4. Valitse verkkotodistus, joka tarvitaan yhdistämään EAP-TLS-verkkoon.
 5. Käynnistä Wi-Fi ja avaa yhteys langattomaan verkkoon.

Langattoman verkon tilan tarkistaminen

 1. Paina alkunäytöltä ja napauta Asetukset > Yhteydet ja verkot.
 2. Napauta Langaton ja verkot-näyttöruudulla kohtaa Wi-Fi-asetukset, ja napauta sitten langatonta verkkoa, johon HTC ChaCha on nyt yhdistetty.
Viestiruutu näyttää sitten esityksen, jossa on Wi-Fi-verkon nimi, tila, nopeus, signaalin voimakkuus, yms.
Huomautus: Jos haluat poistaa tämä verkon asetukset, napauta Unohda. Jos haluat luoda yhteyden poistamaasi langattomaan verkkoon uudelleen sinun on valittava langaton verkko käytettävien Wi-Fi-verkkojen luettelosta uudelleen. Jos se on suojattu langaton verkko, sinun on annettava langattoman verkon valtuustiedot uudelleen.

Yhdistäminen toiseen Wi-Fi-verkkoon

 1. Paina alkunäytöltä ja napauta Asetukset > Yhteydet ja verkot.
 2. Napauta Wi-Fi-asetukset. Löydetyt Wi-Fi-verkot näytetään Wi-Fi-verkot-osassa.
 3. Hakeaksesi manuaalisesti käytettävissä olevia Wi-Fi-verkkoja Wi-Fi-näyttöruudulla paina ja napauta sitten Hae.
 4. Napauta toista Wi-Fi-verkkoa yhdistääksesi siihen.
 
henkilöä piti tätä hyödyllisenä
394
fi
59
*Lisää kommenttisi tähän …
htc-chacha
Kiitos!
AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT
topic_tag-connections_internet-wifi