Yhteystiedon hakeminen

Yhteystiedon hakeminen

  1. Napauta alkunäytöltä > Henkilöt.
  2. Paina ja anna sen jälkeen muutama yhteystiedon nimen ensimmäinen kirjain. Vastaavat yhteystiedot näytetään.
  3. Napauta yhteystietoa avataksesi hänen yhteystietonsa yksityiskohdat-ruudun
0 henkilöä piti tätä hyödyllisenä