Alakansi

Alakansi

Alakannen poistaminen

Poista alakansi päästäksesi käsiksi akkuun, SIM-kortin korttipaikkaan ja tallennuskortin korttipaikkaan.
  1. Sammuta HTC ChaCha ja pidä sitä tukevasti etupuoli alaspäin.
  2. Työnnä alakansi ulos oikealla ja vasemmalla peukalollasi poistaaksesi sen.

Alakannen asettaminen paikalleen

  1. Liu'uta alakansi puhelimen takakannen näkyvillä olevan osan päälle.
  2. Työnnä alakantta puhelinta kohti. Kuulet napsauksen, kun alakansi lukittuu paikalleen.
0 henkilöä piti tätä hyödyllisenä