Visning af placeringer på Google Maps

Visning af placeringer på Google Maps

Søgning efter din placering

Find din placering med Google Maps ved at aktivere placeringskilder. Få at vide hvordan ved at se under Tænde for placeringstjenester.
 1. startskærmen trykker du på > Maps.
 2. Tryk på MENU på skærmen Google Maps, og tryk så på Min placering.
Den blå markering viser din placering på kortet.

Flytning på kortet

Glid fingeren på skærmen eller den optiske trackball for at se andre områder på kortet.

Zoome ind eller ud på et kort

Der er flere nemme måder at zoome ind eller ud:
 • Spred din tommel- og pegefinger på tværs af kortet for at zoome ind.
 • Klem din tommel- og pegefinger på kortet for at zoome ud.
 • Tryk på plus- eller minus-siden af Zoomfunktionen .
 • Dobbelttryk på en placering på kortet for at zoome ind på den placering.

Hente en adresse for og yderligere oplysninger om en placering

 1. Tryk og hold på en placering på kortet. Der åbnes en ballon over placeringen med adressen og en miniature fra gadevisningen (hvis den findes).
 2. Tryk på ballonen for at se flere oplysninger. Du kan få kørselsvejledninger til placeringen ved at kontrollere steder af interesse i nærheden mm.

Se på en placering i Gadevisning

Tilstanden Gadevisning (findes kun i udvalgte områder) viser placeringen på gadeniveau.
 1. Gør et af følgende:
  • Tryk og hold på en placering på kortet, og tryk så på den ballon, der vises.
  • Søg efter det sted, du vil se i gadevisning. Se under Søgning efter placeringer og steder for at få flere oplysninger. Når du finder stedet, skal du trykke på ballonen.
 2. På skærmen med placeringsdetaljer trykker du på knappen Gadevisning.
 3. Hvis du vil navigere i gadevisningen, skal du gøre et af følgende:
  • Glid fingeren på skærmen eller den optiske trackball for at panorere op eller ned eller for at se i andre retninger.
  • Trykke på pilene på skærmen for at flytte i den retning, der angives af pilene.
  • Trykke på MENU for at vælge andre navigationsmuligheder.
  • Når du kigger på en gadevisning af en placering, skal du trykke på MENU og så trykke på Kompastilstand for at aktivere Kompastilstand. Vippe, panorere eller dreje telefonen for at se området omkring den valgte placering.

Rydning af kortet

Når du har fået kørselsvejledning eller søger på et kort, kan du rydde de forskellige markeringer, f.eks. aktiviteter tegnet på kortet.
Tryk på MENU, mens du ser på et kort, og tryk så på Mere > Ryd kort.
0 Personer synes dette var nyttigt