Afsendelse af en e-mail-meddelelse

Afsendelse af en e-mail-meddelelse

 1. startskærmen trykker du på > E-mail.
 2. Skift til den e-mail-konto, du vil bruge.
 3. I indbakken til e-mail-kontoen trykker du på MENU og så på Skriv.
 4. Angiv en eller flere modtagere. Du kan:
  • Indtaste e-mail-adresser direkte i feltet Til. Hvis du sender e-mailen til flere modtagere, kan du adskille e-mail-adresserne med et komma. I takt med at du indtaster e-mail-adresser, vil matchende adresser fra listen over kontaktpersoner blive vist. Tryk på en match for at indtaste den adresse direkte.
  • Trykke på ikonet , og vælg så de kontaktpersoner, som du vil sende meddelelsen til. Du kan også vælge kontaktgrupper som modtagere eller tilføje kontaktpersoner fra firmaadressekartoteket, hvis du har konfigureret en Exchange ActiveSync-konto på telefonen. Når du har valgt alle meddelelsesmodtagerne, trykker du på Udført.
  Tip:Hvis du vil sende en Carbon Copy (Cc) eller en Blind Carbon Copy (Bcc) af e-mailen til andre modtagere, skal du trykke på MENU og så på Vis Cc/Bcc.
 5. Indtast emnet, og opret så din meddelelse.
 6. Tilføj en vedhæftning ved at trykke på MENU og så på Tilføj vedhæftning, og vælg mellem følgende muligheder:
  Billede Vælg Kamera for at tage et billede og vedhæfte det eller Billeder for at vedhæfte et billede fra lagerkortet.
  Video Vælg Videooptager for at optage en video og vedhæfte den eller Videoer for at vedhæfte en video fra lagerkortet.
  Lyd Vælg Taleoptagelse for at foretage en taleoptagelse og vedhæfte den eller Filer for at vedhæfte en musikfil eller taleoptagelse fra lagerkortet.
  Programanbefaling Vælg et program, som du har installeret fra Android Market, og som du vil dele med andre. URL'en, hvorfra programmet kan hentes, indsættes i din e-mail. Se Deling af spil og programmer.
  Placering Send din aktuelle placering (kræver, at GPS er tændt), en placering gemt i Footprints eller en placering, som du vælger på et kort. Yderligere oplysninger vises under Kort og placering.
  Dokument Vedhæft en PDF-fil eller et Office-dokument, f.eks. en tekstfil eller et regneark.
 7. Tryk på Send for at sende meddelelsen med det samme, eller tryk på Gem som kladde, hvis du vil sende den senere.

Genoptagelse af en kladde til e-mail-meddelelse

 1. I indbakken til e-mail-kontoen trykker du på MENU og så på Mapper > Kladder.
 2. Tryk på meddelelsen.
 3. Når du er færdig med at redigere, skal du trykke på Send.

Indstilling af prioritet for en e-mail-meddelelse

Du kan indstille prioriteten for en e-mail-meddelelse, som du sender, på din Exchange ActiveSync-konto.
 1. Under indskrivningen af meddelelsen trykker du på MENU.
 2. Tryk på Angiv prioritet.
 3. Vælg prioriteten for meddelelsen.
Hvis du valgte Høj eller Lav prioritet, vises prioriteten under emnet for meddelelsen.
0 Personer synes dette var nyttigt