KOMMUNIKATION
Indstilling af meddelelsesvalg
KOMMUNIKATION

Indstilling af meddelelsesvalg

  1. startskærmen trykker du på > Meddelelser.
  2. Tryk på MENU, og tryk så på Indstillinger.

Du kan indstille følgende:

Lagerindstillinger
Slet gamle meddelelser Slet automatisk gamle meddelelser, når grænsen nedenfor nås. Låste meddelelser slettes ikke.
Grænse for tekstmeddelelse Vælg det maksimale antal tekstmeddelelser, der skal lagres i hver meddelelsestråd (inkluderer ikke låste meddelelser).
Grænse for multimediemeddelelse Vælg det maksimale antal MMS-meddelelser, der skal lagres i hver meddelelsestråd (inkluderer ikke låste meddelelser).
SMS-indstillinger
Leveringsrapporter Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse.
Servicecenter Viser det anvendte nummer på meddelelsescenter. Tryk for at ændre nummeret. Det anbefales, at du ikke ændrer nummeret, da det kan give problemer med modtagelse og afsendelse af meddelelser.
Administration af SIM-kortmeddelelser Se tekstmeddelelser, der er gemt på dit SIM-kort. Du kan også slette eller kopiere meddelelser til telefonens hukommelse.
MMS-indstillinger
Leveringsrapporter Modtag en rapport om leveringsstatus for din meddelelse.
Læs rapporter Modtag en rapport, om hver modtager har læst meddelelsen eller slettet den uden at læse den.
Automatisk hentning Modtag automatisk alle dine MMS-meddelelser helt. Når du har markeret dette, bliver MMS-meddelelsens overskrift plus brødteksten og vedhæftninger automatisk hentet til telefonen. Hvis du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet, bliver kun MMS-meddelelsens overskrift hentet og vist i meddelelseslisten på skærmen Alle meddelelser.
Aut. hent. u. roam. Modtag automatisk alle dine MMS-meddelelser helt, når du roamer. Det kan få telefonregningen til at stige kraftigt.
Prioritetsindstilling Angiv meddelelsesprioriteten for sendte MMS-meddelelser.
Maksimal meddelelsesstørrelse Angiv den maksimale filstørrelse for en MMS-meddelelse. MMS-meddelelsen bliver ikke sendt, hvis den overstiger den her angivne filstørrelse.
Modtagne meddelelser
Meddelelse om modtagelse Modtag en meddelelse i statuslinjen, når en ny tekst- eller multimediemeddelelse kommer.
Afspil meddelelseslyd Indstil telefonen til at ringe, når der kommer en ny meddelelse.
Meddelelseslyd Vælg en ringetone, der er speciel for nye tekst- og multimediemeddelelser. Bemærk, at ringetonen afspilles kortvarigt, efter den er valgt.
Vibrer Indstil telefonen til at vibrere, når der kommer en ny tekst- eller multimediemeddelelse.
Sendte meddelelser
Meddelelse om afsendelse Modtag en meddelelse i statuslinjen, når en meddelelse er sendt.
Fejlmeddelelse Modtag en meddelelse i statuslinjen, når en meddelelse ikke er sendt.
Afspil meddelelseslyd Indstil telefonen til at ringe, når der modtages en meddelelse sendt eller ikke sendt.
Meddelelseslyd Vælg en ringetone, der er speciel for sendte eller ikke sendte meddelelser. Bemærk, at ringetonen afspilles kortvarigt, efter den er valgt.
Vibrer Indstil telefonen til at vibrere, når der kommer en ny tekst- eller multimediemeddelelse.
 
Personer synes dette var nyttigt
316
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-wildfire
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER