Administration af meddelelsessamtaler

Administration af meddelelsessamtaler

Beskyttelse af en meddelelse fra at blive slettet

Du kan låse en meddelelse, så den ikke slettes, selv ikke hvis du sletter de andre meddelelser i samtalen.
 1. På skærmen Alle meddelelser trykker du på en kontaktperson (eller telefonnummeret) for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontaktperson.
 2. Tryk og hold på den meddelelse, du vil låse.
 3. Tryk på Lås meddelelse i valgmenuen. Der vises et låseikon i højre side af meddelelsen.

Sletning af én meddelelse

 1. På skærmen Alle meddelelser trykker du på en kontaktperson (eller telefonnummeret) for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontaktperson.
 2. Tryk og hold på den meddelelse, du vil slette.
 3. Hvis meddelelsen er lukket, skal du trykke på Lås meddelelse op i valgmenuen, og så trykke og holde på meddelelsen for at vise valgmenuen igen.
 4. Tryk på Slet meddelelse i valgmenuen.
 5. Når du bedes om at bekræfte, trykker du på OK.

Kopiering af en meddelelse til dit SIM-kort

 1. På skærmen Alle meddelelser trykker du på en kontaktperson (eller telefonnummeret) for at vise udvekslingen af meddelelser med den kontaktperson.
 2. Tryk og hold på meddelelsen, og tryk så på Kopier til SIM-kort.

Sletning af en samtale

 1. På skærmen Alle meddelelser trykker og holder du på en kontaktperson (eller et telefonnummer), hvis meddelelser du vil slette, og trykker så på Slet. Mens du ser på udvekslingen af meddelelser i en samtale, kan du også trykke på MENU og så trykke på Slet. Eventuelle låste meddelelser i samtaletråden bliver ikke slettet, medmindre du markerer afkrydsningsfeltet Slet låste meddelelser.
 2. Når du bedes om at bekræfte, skal du trykke på OK for at slette hele tråden.

Sletning af flere samtaler

 1. På skærmen Alle meddelelser trykker du på MENU og så Slet.
 2. Vælg den samtaletråd, du vil slette.
 3. Tryk på Slet.
Eventuelle låste meddelelser slettes ikke.
0 Personer synes dette var nyttigt