KOMMUNIKATION
Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS)
KOMMUNIKATION

Afsendelse af en multimediemeddelelse (MMS)

Opret en multimediemeddelelse ved at oprette en ny tekstmeddelelse. Vælg så den type vedhæftning, der skal inkluderes i meddelelsen.
 1. startskærmen trykker du på > Meddelelser.
 2. På skærmen Alle meddelelser trykker du på Ny meddelelse.
 3. Angiv en eller flere modtagere. Du kan:
  • Indtaste telefonnumre direkte i feltet Til. Tryk på Enter-tasten, når du har indtastet hvert telefonnummer.
  • Indtast de første par bogstaver i en kontaktpersons navn eller startcifre i et mobilnummer. I takt med at du indtaster, vil eventuelle matchende navne med telefonnumre over kontaktpersoner blive vist. Tryk på et navn eller et af kontaktpersonens numre.
  • Tryk på , og vælg så telefonnumrene på de kontaktpersoner, som du vil sende meddelelsen til. Du kan også vælge kontaktpersongrupper som modtagere. Når du har valgt alle meddelelsesmodtagere, skal du trykke på OK.
 4. Du kan tilføje en emnelinje ved at trykke på MENU og så trykke på Tilføj emne.
 5. Tryk på det felt, der siger Tryk for at oprette, og begynd så at indtaste din meddelelse.
 6. Tryk på , og vælg vedhæftningstypen.
  Foto/Video
  • Vælg Kamera for at tage et billede og vedhæfte det eller Galleri for at vedhæfte et billede fra lagerkortet.
  • Vælg Videooptager for at optage en video og vedhæfte den eller Videoer for at vedhæfte en video fra lagerkortet.
  Lyd Vælg Taleoptagelse for at foretage en taleoptagelse og vedhæfte den eller Musik og lyd for at vedhæfte en musikfil eller taleoptagelse fra lagerkortet.
  Kontaktperson (vCard) Vælg en kontaktperson, og vælg de oplysninger, der skal vedhæftes.
  Aftale (vCalendar) Vælg den kalenderbegivenhed, som du vil vedhæfte.
  Diasshow Se Oprettelse af et diasshow.

  Du kan også trykke på MENU og så trykke på Vedhæft for at vælge vedhæftningstypen. Andre typer, som du kan inkludere i meddelelsen, er:

  Programanbefaling Vælg et program, som du har installeret fra Android Market, og som du vil dele med andre. URL'en, hvorfra programmet kan hentes, indsættes i din meddelelse.
  Placering Tilføj din aktuelle placering (kræver, at GPS er tændt), en placering gemt i Footprints eller en placering, som du vælger på et kort, til meddelelsen. Yderligere oplysninger om GPS, kort og Footprints findes i Kort og placering.
 7. Tryk på for at sende meddelelsen med det samme, eller tryk påTILBAGE fgor at gemme den som en kladde. Se under Genoptagelse af en kladdemeddelelse for at se, hvordan du åbner og redigerer en kladde.

Oprettelse af et diasshow

Du kan tilføje dias, der hvert indeholder et billede, en video eller lyd i en multimediemeddelelse.
 1. I den multimediemeddelelse, du opretter, skal du trykke på > .
 2. På skærmen Rediger diasshow trykker du på Tilføj dias.
 3. Tryk på Dias 1.
 4. Sådan opretter du dit diasshow:
  Tilføj et billede Tryk på Indsæt billeder.
  Tilføj en video Tryk på MENU, og tryk så på Tilføj video (du kan ikke tilføje både et billede og en video på samme dias).
  Tilføj musik eller en stemmeoptagelse Tryk på MENU og derefter på Tilføj lyd.
  Tilføj en billedtekst Tryk på det felt, der siger Tryk for at oprette.
  Tilføj et ny dias Tryk på Tilføj dias.
  Vis næste eller forrige dias Tryk på eller .
  Vis eksempel på dit diasshow Tryk på MENU og så på Vis eksempel.
  Tryk på MENU og på Mere for at se flere muligheder.
 5. Når du er færdig, skal du trykke på Udført for at vedhæfte diasshowet til meddelelsen.
 6. Tryk på for at sende meddelelsen med det samme, eller tryk påTILBAGE fgor at gemme den som en kladde.
 
Personer synes dette var nyttigt
316
dk
28
*Indtast din kommentar her ...
htc-wildfire
Mange tak!
RELATEREDE ARTIKLER