Ændring af ringetonen

Ændring af ringetonen

Vælg mellem de tilgængelige ringetoner på telefonen.
  1. Fra startskærmen trykker du på MENU og trykker på Indstillinger.
  2. Tryk på Personaliser > Standardringetone.
  3. Tryk på den ringetone, du vil bruge. Ringetonen afspilles kortvarigt, efter den er valgt.
  4. Tryk på OK.

Du kan også hente eller kopiere en ringetone eller sang til telefonens lagerkort og bruge den som ringetone. Flere oplysninger om, hvordan du kopierer filer til lagerkortet, findes under Kopiering af filer til eller fra lagerkortet.

Ringetoner eller sange, der er hentet eller kopieret til lagerkortet, føjes ikke automatisk til valgmenuen for ringetoner. Du skal gå til programmet Musik og angive en ringetone eller sang på lagerkortet som din ringetone.

0 Personer synes dette var nyttigt